Om Lena

Olika konstuttryck ger oss energi och kan röra om. Konst för samman människor och skapar gemenskap och det är en ynnest att få dela med sig olika sätt att uttrycka känslor. Mina motiv hämtar jag framför allt i landskap. I naturen och i stadsmiljön finns allt det som stimulerar: färger, ljus och former, som kan bli både naturalistiskt och abstrakt i slutresultatet.

De som tidigt, under skoltiden, väckte mitt intresse och uppmuntrade mig var Lars Bergman, Gunilla Prah och Lars Frost – alla var de yrkesverksamma konstnärer vid sidan av sin lärargärning.

Sedemera kom konstnärerna Felix Ohlson och Kelvin Sommer att betyda mycket för min konstnärliga utveckling.

  • Medlem i Svenska Konstnärsförbundet
  • Medlem och styrelseledamot i Form- och färgverkstaden i Eskilstuna