Collografi

På mina grafiska blad finner man oftast motiv från staden. Det är hus och andra byggnader som intar en framskjutande plats – som fångar mitt intresse vid sidan av naturens scen. Det är den där bistra och kärva stämningen som, på något sätt, slår an strängar. Det jag vill förmedla är ett slags kargt behag. Vid tryckpressen blir resultatet både förväntat och till en del oförutsägbart. Det är spännande och utmanande.